top of page

Eşleştirme Oyunları

 • Aktiviteler çocuğun akıl yürütme, mantıksal düşünme yeteneklerinin ilerlemesine yardımcı olur.

 

 • Öğrencinin iki sütuna dikkatlice bakıp numara vererek veya çizerek eşleştirmesi istenir.

 

 • Etkinlik seçiminiz kolaydan zora doğru olmalıdır.

 

 • Oyun iki ve üç kişilik gruplar halinde ve süre tutarak uygulanabilir.

Eşleştirme Oyunları

Hafıza Oyunları

 • Bu görev çocuğun görsel hafızasının, dikkatinin gelişimine katkıda bulunacaktır.

 • Bu görev çocuğun görsel hafızasının, dikkatinin gelişimine katkıda bulunacaktır.

 • Kelime türü hafıza oyunları, çocukların yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı olur.

 • Hızlı düşünme becerilerini geliştirirler.

Hafıza Oyunları

Karışık Kelimeler

 • Harfleri karışmış bir kelimenin harflerini yeniden düzenleyerek gizlenen kelimeyi bulma tekniğidir.

 • Bu görev ile çocuğun yaşını, öğrenme hızını ve ilgi alanlarını dikkate alarak karmaşık harflerden oluşan gizli kelimeyi bulmasını isteyebilirsiniz.

 • Karışık kelime bulma dikkat, hafıza, yaratıcılık gelişimi için iyi bir simülatördür.

Karışık Kelimeler
bottom of page