top of page

Okumayı Hızlandırma

 • Bu görev harf grupları sona erdikten sonra okumayı hızlandırmak amacı ile oluşturulmuştur.

 • Metin yazıcıdan çıktı alınarak kitapçık haline getirilebilir. 

 • Sesli olarak okutulmalı, akıcı ve anlaşılır bir okuma sağlanması hedeflenmelidir. 

 • Çalışma “hızlı okuma” için değil okumayı doğal ve anlaşılır bir ses tonu ile yapılması için oluşturulmuştur.

Okumayı Hızlandırma

Yazı Defteri

 • Bu sayfalar ile kişiselleştirilmiş etkinlikler oluşturulabilir. 

 • Örnek sayfalar  günlük tutmak için kullanılabilir.

 • Öğrencilerin ilgisini çekecek kelime ve cümleler yazılabilir. 

 • Harf, kelime ve cümleler farklı renklerde yazılabilir.

 • Oluşturulacak metin ile ilgili resim yapılması istenebilir.

Yazı Defteri

Noktalı Alfabe

 • Harf ve sesleri tanımalarına yardımcı olunabilir. Çalışma ile doğru harf oluşumu uygulamaları öğretilir.

 • Oyun hamuru ile toplar oluşturulup daireler üzerine konur. İnce motor becerilerinin gelişmesi için kullanılabilir.

 • Daireleri renklendirirken sayma işlemi yapılabilir. Düğme vb. nesneler dairelerin üzerine konabilir. Damga ile daireler üzerine işaretlemeler yapılabilir.

   

Noktalı Alfabe

Sondan Açık Heceler

 • Bu bölümde sondan açık heceler bulunmaktadır.

 • Kelime türetme çalışmaları için hazırlanmıştır.

 • A4 boyutunda çıktı alınıp, sınırlarından kesilmeli.

 • Laminasyon ile uzun süreli kullanım sağlanabilir.

 • Hece vurgu yapmadan doğrudan okunmalı.

 • Harfler verildikçe yeni kelimeler oluşturulmalı.

bottom of page