top of page

Pano ve Afişler - Matematik

Tek ve Çift Sayılar

Yüzlüğe Yuvarlama 1

İşlem Unsurları 4

İki Basamaklı Doğal Sayılar

Köşegen Sayfa

Onluğa Yuvarlama 3

İşlem Unsuları 3

Doğru ve Işın

Metrenin Katları

Onluğa Yuvarlama 2

İşlem Unsuları 2

Yüzlüğe Yuvarlama 2

Onluğa Yuvarlama 1

İşlem Unsuları 1

bottom of page